Doktor Stephan C. Truedsson

DR TRUEDSSON er spesialist i estetisk medisin og har jobbet med estetisk medisin siden år 2000. Han har personlig høy faglige ekspertise og er opptatt av å oppnå naturlige resultater i samarbeid med pasienten.

​Dr. Truedsson er medisinsk ansvarlig lege hos Elysium Medical. Skulle det forekomme noen komplikasjoner ang behandling, vil du få meget god hjelp av han.

Før en behandling utføres en grundig vurdering med Dr. Truedsson for å gi optimalt resultat for den enkelte.