HODEPINEPLAGER

MIGRENE/HODEPINE

Aldersgrense: 20 år

Behandling mot Migrene/Hodepine

Mange av våre kunder opplever store forbedringer etter behandling av migrenesymptomer. Enkelte har blitt helt friske/symtomfri.

Priser varierer mellom 1.900,- og 4.900,-

Det kan variere hvor mye man trenger for å oppnå best resultat. Vi gir deg alltid info. vedrørende pris på forhånd slik at du vet hva det koster før behandling.

BOTOX (botulinumtoxin type A) er et reseptbelagt legemiddel som injiseres for å forebygge hodepine hos voksne med spenningshodepine eller kronisk migrene.

Det er ikke bevist hvorvidt Botox er et effektivt middel for å forebygge migrene. Tilfeller viser likevel at enkelte pasienter har opp til 14 episoder færre tilfeller av hodepine, spenninger og migreneanfall i hver måned (episodisk migrene).

Botox er et godkjent legemiddel for behandling av smertefulle symptomer forårsaket av muskelspastisitet i over 20 ulike nevrologiske tilstander, inkludert hjerneslag og cerebral parese.

Pasienter som kommer for Botox-behandling mot migrene, har ofte prøvd ulike alternative behandlingsformer, deriblant ulike migrenemedisiner utskrevet av lege og sykehus. Disse pasientene har blitt utredet av en lege og fått en diagnose.