TANNGNISSING (BOTOX)

TANNGNISSING

Aldersgrense: 20 år

Behandling mot tanngnissing

Vi har mange kunder som har fått sin tanngnissing forbedret eller blitt helt kvitt plagen.

Det er tre sett med muskler som er involvert når vi beveger kjeven. Musklene kan hos enkelte bli svært over-aktive. Denne spenningen forårsaker at kjeven presser seg sammen ubevisst. Tannlegen ser ofte nedslitte jeksler hos pasienten. Ved å injisere Botox vil musklene slappe av, og tanngnissingen vil gradvis reduseres. I enkelte tilfeller er det behov for flere behandlinger.

Botox er et godkjent legemiddel for behandling av smertefulle symptomer forårsaket av muskel spastisitet/muskelspenninger i over 20 ulike nevrologiske tilstander, inkludert hjerneslag og cerebral parese.